Papp persondatapolitik

Senest opdateret: 08-02-2024

1. Om Papps Persondatapolitik

I denne persondatapolitik refererer ("Persondatapolitik"), "Papp", "vi" og "os" til selskabet Papp Danmark ApS, der udbyder Papps tjenester ("Tjenester").

Persondatapolitikken beskriver de forskellige kategorier af personoplysninger, som Papp indsamler, hvorfor Papp indsamler disse oplysninger og hvad Papp behandler personoplysningerne til i forbindelse med Tjenesterne, Papps mobilapplikation ("App") og Papps hjemmeside ("Hjemmesiden"). Formålet er at give dig mulighed for at gør brug af dine rettigheder.

Papp behandler og håndterer personoplysninger i overensstemmelse med gældende regler om databeskyttelse. Medmindre andet fremgår af denne Persondatapolitik, er Papp dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger.

Personoplysninger er alle de data eller oplysninger, der kan bruges til at identificere en fysisk person.

2. Hvornår indsamler Papp oplysninger

2.1 Hos dig

De personoplysninger, der kan behandles, består primært af oplysninger, som du, direkte eller indirekte, indgiver til Papp, ved for eksempel at:

- Ansøge om at oprette en brugerkonto hos Papp
- Bruger Tjenesterne, App'en og Hjemmesiden
- Når du er i kontakt med Papp

2.2 Udbydere af informationsservices

Papp kan også̊ indsamle personoplysninger fra udbydere af informationsservices for at dobbelttjekke vores brugerregister med offentlige registre og sikre, at vores oplysninger er opdaterede og nøjagtige f.eks. hos motorregisteret. Papp behandler også̊ de oplysninger, som vi får fra de offentlige registre i vores Tjenester samt kommunikation med dig.

3. Formål med brug af personoplysninger

Papp indsamler dine personoplysninger med henblik på følgende:

3.1 Behandling af ansøgning ved oprettelse af brugerkonto

Papp behandler dine personoplysninger for at håndtere din ansøgning om oprettelse af en brugerkonto hos Papp. Oplysninger indebærer følgende:

- Identifikationsoplysninger
-
F.eks. navn, registreringsnummer, bruger Identifikation
- Kontaktoplysninger
-
F.eks. e-mail

Opbevaringsperiode: De personlige oplysninger opbevares i så lang tid som behandlingen af ansøgningen varer.

Retsgrundlag for behandlingen: Aftale. Behandlingen af personoplysninger er nødvendige for at Papp kan opfylde sine forpligtelse for dig i overensstemmelse med de betingelser, som gælder for Tjenesterne.

3.2 Tjenesterne

Papp behandler dine personoplysninger for at kunne yde de services, der er i Tjenesterne.

Hvis du har givet App adgang til Papps tjenester, der anvender din placering, vil Papp indsamle oplysninger om din mobiltelefons geografiske lokation.

- Identifikationsoplysninger
-
F.eks. navn, registreringsnummer, bruger Identifikation
- Kontaktoplysninger
-
F.eks. e-mail
- Parkeringsoplysninger
-
F.eks. områdekode, navn på p-hus og/eller p-plads, starttid/sluttid for parkering
- Tekniske oplysninger
-
F.eks. hvilken enhed, der bruges og mobiltelefonens unikke ID
- Oplysninger om lokation
-
F.eks. din lokation i et givent tidsrum på baggrund af mobiltelefonens lokation, valgt destination, rute, startposition, slutposition

Opbevaringsperiode: Oplysningerne bruges så længe brugerrelationen varer og i en periode på 36 måneder herefter med henblik på at opfylde Papps legitime interesse i at forsvare, fastlægge eller gøre eventuelle retskrav gældende.

Ved brugerrelationens ophør lagres personoplysningerne i maksimalt 12 måneder herefter med henblik på at opfylde Papps legitime interesse i at forsvare, fastlægge eller gøre eventuelle retskrav gældende.

Retsgrundlag for behandlingen: Aftale. Behandlingen af personoplysninger er nødvendige for at Papp kan opfylde sine forpligtelse for dig i overensstemmelse med de betingelser, som gælder for Tjenesterne.

Behandling af lokationsbaseret oplysninger er, hvis brugen ikke er nødvendig for den pågældende Tjeneste, baseret på din samtykke, som du giver os ved at aktivere de lokationsbaserede oplysninger i App på din mobiltelefon. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til at Papp indsamler, behandler og deler de lokationsbaserede oplysninger ved at slå funktionen ”tillad brug af placering” fra på din mobiltelefon.

3.3 Brugerundersøgelser

Papp behandler dine personoplysninger for at lave undersøgelser vedrørende Papps Tjenester, for eksempel ved at bede om feedback og tilbagemelder gennem App og på e-mail.

- Identifikationsoplysninger
-
F.eks. navn, registreringsnummer, brugeridentifikation
- Kontaktoplysninger
-
F.eks. e-mail
- Kommunikation
-
F.eks. oplysninger vedrørende dine spørgsmål og vores svar

Opbevaringsperiode: Personoplysningerne behandles med henblik herpå i en periode på 3 måneder fra tidspunktet for undersøgelsen. Besvarelse, som ikke indeholder personoplysninger, kan opbevares i ubestemt tid indtil andet besluttes.

Retsgrundlag for behandlingen: Legitim interesse. Behandlingen af personoplysninger er nødvendige for at opfylde Papp legitime interesse i at evaluerer vores Tjenester i samspil med dig.

3.4 Spørgsmål og henvendelser til Papp

Papp behandler personoplysninger for at kunne svare på dine eventuelle spørgsmål på forskellige kanaler, f.eks. når du kontakter Papps kundeservice.

- Identifikationsoplysninger
-
F.eks. navn, registreringsnummer, brugeridentifikation
- Kontaktoplysninger
-
F.eks. e-mail
- Kommunikation
-
F.eks. data vedrørende dine spørgsmål og vores svar

Opbevaringsperiode: Personoplysningerne opbevares med henblik herpå i en periode på 6 måneder fra tidspunktet for kommunikation.

Retsgrundlag for behandlingen: Legitim interesse. Behandlingen af personoplysninger er nødvendige for at opfylde Papps legitime interesse i at kunne besvare dine spørgsmål.

3.5 Fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende

Papp behandler personoplysninger for at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende, for eksempel i forbindelse med eventuelle tvister og retssager.

- Identifikationsoplysninger
-
F.eks. navn, registreringsnummer, brugeridentifikation
- Kontaktoplysninger
-
F.eks. e-mail
- Parkeringsoplysninger
-
F.eks., områdekode, navn på p-hus og/eller p-plads, startid/sluttid for parkering
- Kommunikation
-
F.eks. data vedrørende dine spørgsmål og vores svar
- Tekniske oplysninger
-
F.eks. hvilken enhed, der bruges og mobiltelefonens unikke ID

Opbevaringsperiode: Personoplysningerne opbevares så længe det er nødvendigt for at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende.  

Retsgrundlag for behandlingen: Legitim interesse. Behandlingen af personoplysninger er nødvendige for at opfylde Papp legitime interesse i at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende.
 
3.6 Udvikling, beskyttelse og vedligeholdelse af Tjenester

Papp behandler personoplysninger med henblik på at udvikle, beskytte og vedligeholde Tjenesterne, App og Hjemmesiden, herunder logge, teste, udvikle og forbedre vores Tjenester.

- Identifikationsoplysninger
-
F.eks. navn, registreringsnummer, brugeridentifikation
- Kontaktoplysninger
-
F.eks. e-mail
- Parkeringsoplysninger
-
F.eks., områdekode, navn på p-hus og/eller p-plads, startid/sluttid for parkering
- Kommunikation
-
F.eks. data vedrørende dine spørgsmål og vores svar
- Tekniske oplysninger
-
F.eks. hvilken enhed, der bruges og mobiltelefonens unikke ID
- Oplysninger om lokation
-
F.eks. din lokation i et givent tidsrum på baggrund af mobiltelefonens lokation, valgt destination, rute, startposition, slutposition

Opbevaringsperiode: Personoplysningerne opbevares så længe brugerrelationen eksisterer og i så lang tid som Papp opbevarer dine personoplysninger med henblik på det pågældende formål nævnt ovenfor. For udviklingen af Tjenesterne, bruges personoplysningerne kun til at anonymisere dem med henblik på at bruge oplysningerne i Papps testmiljø.

Retsgrundlag for behandlingen: Legitim interesse. Behandlingen af personoplysninger er nødvendige for at opfylde Papp legitime interesse i at kunne udvikle, beskytte og vedligeholde Tjenesterne.

3.7 Crashlytics

Papp bruger Crashlytics, som er en service ejet af Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Crashlytics giver Papp informationer om nedbrud og funktionsfejl i applikationerne.

I tilfælde af nedbrud eller funktionsfejl, er det følgende informationer, som bliver overført til Papp:

Informationer om enheden såsom: Enheds-ID, model og enhedstype, navn og versionsnummer af operativsystemet, indstillinger og sprog for enheden;

- Applikationens versionsnummer og funktionalitet;
- Tidspunktet for nedbrud og fejl;
- Bruger-ID.

Data, der overføres til Crashlytics, bliver hverken gemt eller overført til andre tjenester og ej heller forbundet med andre data, der er tilgængelige hos Google.

4. Dine rettigheder

Du har jf. gældende lov om databeskyttelse visse rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger. Nogle af disse rettigheder træder i kraft den 25. maj 2018 herunder retten til dataportabilitet. Papp behandler dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt med henblik på at kunne opfylde dine rettigheder. Du kan bruge dine rettigheder ved at kontakte Papps kundeservice. Se kontaktoplysningerne nedenfor.

4.1Ret til indsigt i personoplysninger
Du har ret til at bede om at få oplyst, hvis vi behandler dine personoplysninger, og få adgang til disse personoplysninger, som vi behandler. Du kan se nogle af dine personoplysninger ved at logge ind på din brugerkonto på App. Du kan bede om en kopi af dine personoplysninger ved at kontakte Papps kundeservice.

4.2 Ret til berigtigelse
Mener du at dine personoplysninger er mangelfulde eller urigtige hos Papp, kan du bede os om at rette dem. Du kan også rette nogle af dine personoplysninger ved at logge ind på din brugerkonto på App.

4.3 Ret til indsigelse mod behandlingen af personoplysninger på baggrund af vores legitime interesse
Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger på baggrund af vores legitime interesse. Vi kan fortsætte behandlingen af dine personoplysninger, også hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen, såfremt vi har vigtige legitime interesser, som går forud for dine interesser i beskyttelse af privatlivets fred.

4.4 Ret til indsigelse mod direkte markedsføring
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod Papps behandling af dine personoplysninger i forhold til direkte markedsføring, ligesom du kan afmelde fremtidige markedsføringstiltag ved at kontakte kundeservice.

4.5 Ret til begrænsning af behandlingen
Du har, i visse tilfælde, ret til at bede om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du beder om begrænsning af behandlingen, er det ikke sikkert, at Papp kan opfylde sine forpligtelser over for dig i den periode, hvor begrænsningen indtræder.

4.6 Ret til sletning (”retten til at blive glemt”)
Du har, i visse tilfælde, ret til at få dine personoplysninger slettet, f.eks. hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen, og Papp ikke har nogen legitime grunde til at fortsætte behandlingen af dine personoplysningerne. Dette gælder ikke, hvis vi fx skal opbevare personoplysningerne for at overholde vores retlige forpligtelser. Du kan til enhver tid henvende dig til Papps kundeservice for at få dine personoplysninger slettet.

4.7 Ret til dataportabilitet
Du har ret til at få en kopi af dine personoplysninger i et struktureret format og, hvis teknisk muligt, få tilsendt personoplysninger til en anden modtager (dataportabilitet). Sammenlignet med retten til adgang, omfatter retten til dataportabilitet kun personoplysninger, som du selv har angivet, og som vi behandler på visse retsgrundlag, som f.eks. aftalen med dig (betingelser).  

5. Sikkerhed

Beskyttelse af dine personoplysninger har høj prioritet hos Papp, og Papp tager alle passende tekniske og organisatoriske forholdsregler for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, beskadigelse eller ændring. Andre sikkerhedstiltag inkluder kryptering og firewalls. Adgang til personoplysningerne er begrænset (f.eks. med brugerautorisation og koder, som kun gives til medarbejdere, som har behov for adgang til personoplysninger for at udføre deres arbejde).

6. Hvor bliver mine personoplysninger opbevaret

Såfremt Papp behandler dine personoplysninger, bliver personoplysningerne opbevaret på servere placeret i EU/EØS.I visse tilfælde kan Papps serviceudbydere være placeret uden for EU/EØS.

I disse tilfælde vil Papp sørger for fornødne garantier, herunder databeskyttelses aftaler, som kræver, at modtageren beskytter dine personoplysninger i samme omfang som Papp. Du har med virkning fra 25. maj 2018 ret til at få oplyst, hvilke lande uden for EU/EØS, dine personoplysninger bliver overført til samt få en kopi af de garantier, som Papp har givet med henblik på at beskytte dine personoplysninger.

7. Cookies

Papp bruger cookies til at optimere Tjenesterne, App og hjemmesiden, for at foretage relevante statistiske evalueringer og analyser. En cookie er en tekstfil, som lagres på f.eks. din computer eller mobiltelefon, og gør det muligt for Papp at identificere din computer eller mobiltelefon. Cookies hjælper Papp med at tilpasse Tjenesterne i App’en og hjemmesiden til dine krav som bruger af Papp. Du kan læse mere om det i vores cookiepolitik.

8. Ændringer til Papps Persondatapolitik

Papp kan til enhver tid ændre Persondatapolitikken. Hvis der foretages ændringer i Papps Persondatapolitik, som ændrer i hvordan Papp behandler dine personoplysninger, f.eks. indsamling af yderligere personoplysninger til de angivne formål eller behandling af personoplysninger til nye formål, vil Papp oplyse dig om ændringerne på bl.a. Hjemmesiden, App eller på e-mail. Papp anbefaler at du ofte læser Papps privatlivspolitik for opdateringer, for at få de seneste oplysninger om hvordan Papp behandler dine personoplysninger.

9.Kontaktinformation

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til Papps Persondatapolitik, skal du kontakte Papps kundeservice på info@papp.nu.